You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

Patrik Kruse - Certifikat

Utfärdat av Styrelseakademien

Styrelseakademien är en ideell medlemsorganisation som syftar till att förbättra företagsstyrningen i Sverige. Vi har cirka 8000 medlemmar och består av sexton regionala medlemsföreningar.

Vårt uppdrag är att öka medvetenheten om styrelsens och styrelseledamöternas arbete för lönsamhet och tillväxt. Vi arbetar för professionalism inom styrelserummet och erbjuder utbildning, nätverksmöjligheter och rekrytering; styrelseakademien.se

Detta intygar att Patrik Kruse har genomfört programmet och alla dess delar.

För att se fler av våra kurser, besök https://www.styrelseakademien.se/styrelseutbildningar/

Ladda ner & Skriv ut Certifikat