Mikaela Rustad - Certifikat

Utfärdat av StyrelseAkademien

StyrelseAkademien är en ideell medlemsorganisation som syftar till att förbättra bolagsstyrningen i Sverige. Vi har cirka 8000 medlemmar och består av sexton regionala medlemsföreningar. Vårt uppdrag är att öka medvetenheten om styrelsens och styrelseledamöternas betydelse för lönsamhet och tillväxt. Vi förespråkar professionalism i styrelserum och erbjuder utbildning, nätverksmöjligheter och rekrytering. styrelseakademien.se

Detta certifikat intygar att Mikaela Rustad har slutfört programmet och alla dess delar.

för att se utbudet av våra utbildningar gå till https://www.styrelseakademien.se/styrelseutbildningar/

Skriv ut Certifikat

Ladda ned

Logga in

Fått ett Certifikat från StyrelseAkademien och vill ändra kontaktinfo?
Ange din nuvarande email för att få en autentiserings-kod.

Ett meddelande med en autentiseringskod har skickats till din enhet. Det kan ta upp till två minuter.