You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

Patrik Kruse - Certifikat

Utfärdat av Styrelseakademien

StyrelseAkademien är en ideell medlemsorganisation som syftar till att förbättra bolagsstyrningen i Sverige. Vi har cirka 8000 medlemmar och består av sexton regionala medlemsföreningar. Vårt uppdrag är att öka medvetenheten om styrelsens och styrelseledamöternas betydelse för lönsamhet och tillväxt. Vi förespråkar professionalism i styrelserum och erbjuder utbildning, nätverksmöjligheter och rekrytering. styrelseakademien.se

Detta certifikat intygar att Patrik Kruse har slutfört programmet och alla dess delar.

för att se utbudet av våra utbildningar gå till https://www.styrelseakademien.se/styrelseutbildningar/

Ladda ner & Skriv ut Certifikat